Repertórium

Himnusz, Szózat, Trianon, Hazafias és forradalom témajú versek

Kölcsey Ferenc: Himnusz
Vörösmarty Milhály: Szózat
Kárpáti Piroska: Üzenet Erdélyb?l
József Attila: Nem! Nem! Soha!
Pet?fi Sándor: A székelyekhez
Egy gondolat bánt engemet
A magyar ifjakhoz
Nemzeti dal
Föltámadott a tenger…
 Kecskés Rózsa: Évfordulónkra, Trianon, 1920 júnus 4
 Szilágyi Béla: Székely miatyánk
 Juhász Gyula: Trianon
 Babits Mihály: Három m?véböl részletek: 
Kakas viadal
Fortissiomo
Örökkék ég a felh?k mögött
Ady Endre: Dózsa György lakomáján
Ífjú szivekben élek
Mi kacagunk utóljára
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról
Márai Sándor: Halotti beszéd
Ábrányi Emil: Èl a magyar
Sajó Sándor: Magyar kereszt
Ismeretlen költ?: A turul
(Csáki Anna javításával)
Bencze Domokos: Mienk vagy Székelyföld
Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet (részlet)

Babits Mihály versek

Húsvét el?tt
Eucharista
Kakas viadal (részlet)
Fortissimo (részlet)
Örökkék ég a felh?k mögött (részlet)
Isten fogai közt
Jónás könyve
Jónás imája

Szerelmesdi – szerelmes versek

Heltai Jen?: Szerelmi vallomás
Szabó L?rinc: Semmiért egészen
József Attila: ÒdaGyermekké tettél
Juhász Gyula: Milyen volt sz?kesége…
Coronáció
Anna örök
Hervay Gizella: Levél helyett
Radnóti Miklós: Tétova óda
Ady Endre: Mesét mondok
Meg akarlak tartani
Akkor sincsen vége
Vidám temetés éneke
Finita
Héja nász az avaron
Elbocsátó, szép üzenet
Szilágyi Domokos: Àlom a repül? téren
Haragban
Lendvai Èva: Krimi
Kosztolányi Dezs?: Akarsz-e játszani…?
Pet?fi Sándor: Szeptember végén

Elbeszél? költemények és édesanyához írt versek

Bokor Katalin: Több helyet
Tinsz Géza: El?szó
Karinthy Frigyes: El?szó
Horváth István: Tornyot raktam
Pet?fi Sándor: A vándor legény
Az ?rült
Kibédi Ervin: Ahogy a napok rövidülnek
Szabó L?rinc: Megint anyámnál
Cseke J. Szabolcs: Anyám
Vörösmarty M.: A vén cigány